Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Nieuw fusieplan Gedeputeerde Staten

Na de inspraakronde van de afgelopen maanden is een nieuw plan gepresenteerd door Gedeputeerde Staten (GS). Ook nu wordt het Westland in twee gemeenten verdeeld. Belangrijkste wijziging hierbij is dat de twee Schipluidense tuinbouwgebieden (in de Dorppolder en de Groeneveldsepolder) naar de gemeente "Westland" gaan. In ruil hiervoor "krijgt" de nieuwe Midden-Delfland gemeente het recreatiegebied het Kraaienest (bij De Lier). De amputatie van het Maaslandse gebied blijft gehandhaafd (deel Dijkpolder en Oude Campspolder, Coldenhove en Transportcentrum.

De colleges van burgemeester en wethouders van Schipluiden en Maasland geven in een eerste reactie hun bezwaren aan (zie beneden).

Het plan van GS wordt op 25 september besproken. Het definitieve besluit komt op 16 oktober, waarna de Tweede Kamer het plan kan behandelen.


De groene streepjeslijn is de nieuwe gemeentegrens.

 
Gemeente Schipluiden Gemeente Maasland

Eerste reactie Maasland en Schipluiden op het herindelingsadvies Westland van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland.

De colleges van burgemeester en wethouders van Maasland en Schipluiden vinden het goed dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in hun advies over de herindeling in het Westland definitief kiezen voor een fusie van Maasland en Schipluiden tot een nieuwe gemeente Midden-Delfland. Goed nieuws dus.

De beide colleges zijn evenwel ontstemd over het voorgestelde grensbeloop van de nieuwe gemeente. GS handhaven de in hun voorlopige standpunt (april 2002) opgenomen overdracht van de Oude Campspolder, Coldenhove, het transportcentrum en de Dijkpolder van Maasland naar de nieuwe gemeente Westland respectievelijk naar Maassluis en komen op geen enkele wijze tegemoet aan de door Maasland en Schipluiden ingediende bezwaren.

Bovendien worden in het huidige voorstel de glastuinbouwgebieden van de Dorppolder en de Groeneveldse polder van Schipluiden bij het Westland gevoegd.

Het voorstel doet geen recht aan de breed gedragen wens van bestuur en bevolking om het grondgebied van beide gemeenten als één geheel samen te voegen. Die benadering zou ook passend zijn in het huidige bestuurlijke herindelingsklimaat.

Deze grenscorrecties betekenen ook een verschraling van de sociaal-economische diversiteit van de nieuwe gemeente Midden-Delfland en zorgen voor een onnodige verzwakking van de startpositie.

De beide colleges zullen dan ook een dringend beroep doen op Provinciale Staten om bij de besluitvorming in oktober a.s. dit onderdeel van het herindelingsvoorstel van GS niet over te nemen en daardoor de nieuwe gemeente een optimale uitgangspositie te verschaffen.

21 augustus 2002

20 april 2024