Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Grote stap richting gemeente Midden-Delfland

Woensdag 13 maart 2002: In het Westland moeten door gemeentelijke herindeling van de zeven gemeenten twee nieuwe gemeenten ontstaan:

  • een gemeente Westland (96.000 inwoners), bestaande uit de huidige gemeenten Naaldwijk, Monster, 's-Gravenzande, Wateringen en De Lier en
  • een gemeente Midden-Delfland (18.000 inwoners), bestaande uit de huidige gemeenten Schipluiden en Maasland.

De Dijkpolder ten zuidwesten van de rijksweg A20 gaat van Maasland over naar Maassluis, om in dit overgangsgebied woningbouw en groen te ontwikkelen. De grens tussen Schipluiden en Delft wordt getrokken op basis van de afspraken die beide gemeenten daarover hadden gemaakt. Voor drie gedeelten van Maasland (het glastuinbouwgebied in de Oude Campspolder, het bedrijventerrein Coldenhove en het Transportcentrum Westland) wordt het grensbeloop tussen de twee nieuwe gemeenten nog nader bekeken.

Dit is het voorstel voor de gemeentelijke herindeling van het Westland dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben voorgelegd aan de Statencommissie West uit Provinciale Staten. De commissie zal het op 27 maart behandelen.

Daarna beslissen GS op 9 april over het ontwerp-herindelingsadvies dat zij zullen toezenden aan de gemeenteraden. Vanaf half april ligt dit ontwerp-advies ter inzage. Iedereen kan dan tot half juni erop reageren en de betrokken gemeenteraden tot half juli. Provinciale Staten stellen in oktober een herindelingsadvies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast. Wordt de parlementaire behandeling in 2003 afgerond dan kan de herindeling van het Westland ingaan op 1 januari 2004. Anders wordt dat 1 januari 2005, aldus het tijdschema.

Deze informatie en meer is te lezen op de website gemeente Schipluiden (inmiddels opgeheven...).

20 april 2024