Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Start Midden-Delfland is Mensenwerk

Op donderdag 4 april is de stichting "Midden-Delfland is Mensenwerk" officieel van start gegaan tijdens een bijeenkomst in de Hervormde kerk van Maasland. De start werd gegeven met het openen van een drieluik door staatssecretaris Van der Ploeg en gedeputeerde Houtman van de provincie Zuid-Holland.

De kerndoelstelling van dit Belvedère-project is de bewoningsgeschiedenis van Midden-Delfland op systematische en creatieve wijze te verbinden met de verdere ontwikkeling en exploitatie van de ruimtelijke waarden van het gebied.

Voorafgaand aan de officiële start opende voorzitter A.F. van Oord-Wiessing met een toespraak over Midden-Delfland, een cultuur-historische "goudmijn", waarin al beginnend vóór onze jaartelling mensen het gebied hebben gevormd tot wat het nu is. Het nationale Belvedèreprogramma kwam in 1999 op het juiste moment. Met het binnenkort aflopen van de Reconstructiewet Midden-Delfland en de aankomende herindeling in het Westland is het goed plannen te maken voor het toekomstige ontwikkeling van het "kleine groene hartje" Midden-Delfland. Dit gebied werd onlangs aangewezen als "regionaal landschap" (Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening"). Een extra steun is het plan van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor het vormen van één Midden-Delfland gemeente. Drie gemeenten zijn actief bezig met de toekomst van Midden-Delfland: Maasland, Schipluiden en Delft. De nieuwe stichting zal haar expertise op het gebied van de cultuurhistorie breed beschikbaar stellen en met projecten haar doelstellingen nastreven.


Woudsepolder met 't Woudt.


Van der Ploeg.

In een toespraak van J.W. Moerman (spreker) en E.J. Bult werd het belang van de cultuurhistorie van Midden-Delfland in het algemeen en die van 't Woudt en de Woudsepolder in het bijzonder op beeldende wijze belicht. Actueel hierbij is het plan van het Hoogheemraadschap van Delfland in deze polder een calamiteiten waterberging aan te leggen.

Staatssecretaris Van der Ploeg en gedeputeerde Houtman van de provincie Zuid-Holland spraken over het Belvedère project en het belang van de cultuurhistorie van het Midden-Delfland gebied. Houtman noemde met name drie onderdelen: de archeologie, de waardevolle waterstaatkundige werken en de karakteristieke boerderijen. De provincie is al enige jaren bezig met een inventarisatie project: de Cultuurhistorische Hoofdstructuur. Archeologie, landschap en nederzettingen worden getoetst aan een serie van kenmerken. Resultaat van dit project zal waarschijnlijk worden afgerond en voor een groot publiek toegankelijk worden gemaakt.

Meer informatie over Belvedère projecten is te vinden op de Belvedere website.

Bestuur en adviseurs Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk
A.F. van Oord-Wiessing voorzitter, ruimtelijke ordening en wonen
J.W. Moerman cultuurhistorie
J.J. van Buuren cultuurhistorie, natuur- en milieu-educatie
R.J. Visser-Rotgans secretaris-penningmeester, educatie en media
F.W. van Ooststroom regiovertegenwoordiging en communicatie
Ph. van der Eijk adviseur particulier bedrijfsleven
G.D. van Oord politiek en bestuur
E.J. Bult archeoloog gemeenten Delft, Schipluiden, Maasland en De Lier, adviseur
A. van der Velden stichtingsbureau

20 april 2024