Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Midden-Delfland is Mensenwerk

Op donderdag 4 april om 16.00 uur wordt in Maasland het officiële startsein gegeven voor het Belvedere-project ´Midden-Delfland is Mensenwerk´, door staatssecretaris Van der Ploeg van OCW en gedeputeerde Houtman van de provincie Zuid-Holland.

Twee jaar geleden wees staatssecretaris Rick van der Ploeg het beschermde Midden-Delfland gebied aan als een gebied met grote cultuurhistorische waarde. In het kader van zijn nationale Belvedere-project nodigde hij partners uit het gebied uit om de verdere ontwikkeling van Midden-Delfland te baseren op de cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied.
Een aantal organisaties en personen uit het gebied startte daarop het project ´Midden-Delfland is Mensenwerk´, om deze doelstelling nader uit te werken. Naast het ministerie van OCW steunen de gemeenten Maasland, Schipluiden en Delft en de provincie Zuid-Holland dit initiatief. Tijdens de officiële start van het project op 4 april gaan staatssecretaris Van der Ploeg en gedeputeerde Houtman in op de rol van het waardevolle groene Midden-Delflandgebied binnen de Zuidvleugel van de Randstad. Het bestuur van de stichting ´Midden-Delfland is Mensenwerk´ geeft in woord en beeld een toelichting op zijn plannen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Hervormde kerk van Maasland en duurt van 16.00 - 17.30 uur.

Achtergrond

Midden-Delfland staat vooral bekend als de groene long tussen de stedelijke gebieden Rijnmond, Haaglanden en de Glazen Stad van het Westland.

Maar Midden-Delfland is méér. Al bij de start van de reconstructie (landinrichting) van Midden-Delfland in 1975 werd duidelijk dat Midden-Delfland ook een cultuurhistorische ´goudmijn´ is. Al lang vóór het begin van de jaartelling woonden en werkten er mensen in dit gebied. Ze voegden zich naar de mogelijkheden van het landschap en zetten er steeds duidelijker hun stempel op. Ook nu nog is overal in het gebied de eeuwenoude ontstaans- en bewoningsgeschiedenis te herkennen en te beleven. De cultuurhistorie van Midden-Delfland is af te lezen in de loop van water en wegen, de bebouwing (de boerderijen) en (opnieuw) in de historisch geïnspireerde producten.

Het Belvedere-project gaat er van uit dat Midden-Delfland ook nu nog ´mensenwerk´ is en dat een verdere ontwikkeling van Midden-Delfland mogelijk is en moet blijven, mits een duidelijke respectvolle relatie wordt gelegd met de cultuurhistorie van het gebied.

Als illustratie is voor de opening een presentatie gemaakt van het werkproject ´Waterberging Woudsepolder´. De voorgenomen waterbergingsplannen van het Hoogheemraadschap Delfland worden door de stichting getoetst aan de wordingsgeschiedenis en de vele eeuwen menselijke activiteiten van de Woudsepolder. Andere projecten die worden getoond zijn de toekomst van boerderijen, de vormgeving van de golfbaan bij Schipluiden, een goede informatievoorziening aan bezoekers van Midden-Delfland en ´groen´ ondernemen.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij deze startbijeenkomst. Wel graag even vooraf aanmelden via info@middendelflandismensenwerk.nl

Schipluiden, 22 maart 2002

20 april 2024