Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

PERSBERICHT

Schipluiden- Maasland 13 februari 2002

Op 12 februari 2002 stuurden de Open Groepering Maasland en het Progressief Akkoord Schipluiden een brief naar het College van Gedeputeerde Staten en aan Provinciale Staten van Zuid Holland met het verzoek om maatregelen te treffen op de provinciale weg N468 tegen het sluipverkeer door Midden Delfland.

Sinds de opening in 1998 van de gedeeltelijk aangelegde A4 richting Midden Delfland en de Beneluxtunnel worden onze gemeenten Maasland en Schipluiden geteisterd door een groeiende stroom doorgaand verkeer. Met name wanneer het verkeer op de A13 of de N20 tijdens de spitsuren vastloopt, zwelt het verkeer aan tot hoeveelheden die onze kleine dorpskernen niet kunnen verwerken. Ook in het buitengebied staan woningen dicht langs de weg en voor de bewoners ervan is de geluidsoverlast en zijn de trillingen niet te verdragen.

De bevolking in beide dorpen komt steeds meer in het geweer tegen deze overlast.

 

Het Progressief Akkoord Schipluiden en de Open Groepering Maasland zijn van mening dat deze problemen het gevolg zijn van de vrijwel dagelijkse congestie tijdens de spits op de A13 en A20. Door de combinatie met een politiek beleid van de toenmalige ministers van Verkeer en Waterstaat, om vooruitlopend op de discussie over de inpassing van de A4 in Midden Delfland – en dat moet zeker heel zorgvuldig gebeuren - alvast een deel van A4 tot aan de Woudseweg te openen, is dit probleem nu acuut geworden.

De gemeenten in het gebied proberen door een defensief beleid de schade voor de bevolking zoveel mogelijk te beperken, maar tot nu toe ontbreekt een inzet van de provincie Zuid Holland. De provinciale weg van Delft naar Maasland is echter een belangrijke onderdeel van de sluiproute.

.
PAK en Open Groepering betreuren de afwerende houding van de provincie, omdat de werkelijke sleutel van het probleem in handen ligt van de provincie Zuid Holland. Met name het deel van provinciale weg N468 tussen de kern Schipluiden en de A4 is de weg waarlangs al het sluipverkeer rijdt richting Maassluis en richting Vlaardingen (en verder).

Door op deze weg de spitsstromen in één wisselende richting in te dammen kunnen de problemen op de polderwegen in centraal Midden-Delfland en in onze kernen grotendeels worden ondervangen. Daarvoor bestaan geautomatiseerde systemen die steeds in de spitsrichting alleen voertuigen met een ontheffing doorlaten en andere voertuigen op video vastleggen en verbaliseren.

Beide politieke partijen hebben de provincie Zuid Holland dringend verzocht om het stiltegebied Midden Delfland en de kernen die er in liggen te vrijwaren van deze verkeersstromen, door bij wijze van experiment het bovengenoemde geautomatiseerde systeem te willen plaatsen op de N468 tussen de kern Schipluiden en de afrit van de A4..

De bewoners van Maasland en Schipluiden dringen er al enige tijd op aan dat – snel - de nodige maatregelen worden genomen om de onhoudbare situatie te verbeteren. Ook zij zouden graag de problemen voorleggen aan de leden van het provinciaal bestuur.

Het PAK Schipluiden en de Open Groepering Maasland willen graag de leden van GS en PS laten zien hoe groot de problemen inmiddels zijn en nodigen hen uit voor een bezoek aan de dorpskernen Maasland en Schipluiden en aan de verstopte polderwegen.

Namens de Open Groepering Maasland

Kees van Gageldonk Fractievoorzitter

Namens het Progressief Akkoord Schipluiden/Den Hoorn

Govert van Oord, Fractievoorzitter

Contactadressen:

Vlaardingsekade 54

2636 BD Schipluiden

06.53 360 111

Commandeurskade 20

3155 AD Maasland

010.5919317

20 april 2024