Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Marja Koninklijk onderscheiden

Na het officieuze afscheidsfeest van Marja van Bijstervelt-Vliegenthart op 7 december, georganiseerd door de bevolking van de gemeente Schipluiden, was er op 17 december het officiële afscheid van haar als burgemeester van Schipluiden. Tijdens een (zogenaamde) buitengewone raadsvergadering in de grote zaal van de Hoornbloem in Den Hoorn waren enkele honderden genodigden aanwezig. Een tiental sprekers beschreven op elk hun eigen wijze de periode waarin zij Marja als burgemeester van Schipluiden hebben mee gemaakt.


Marja en familie net na het opspelden van haar Koninklijke onderscheiding door Jan Franssen (rechts).

In 1994 begon zij met haar 33 jaar als de jongste burgemeester van Nederland aan deze ogenschijnlijk eenvoudige taak....Na een hectische periode als wethouder in Almere voorspelde men haar een rustige tijd in het kleinschalige Schipluiden in het groene Midden-Delfland.

Dat pakte wel even wat anders uit. Met de negen buurgemeenten om de hoek, temidden van de grote randstadsteden Den Haag en Rotterdam, en de problematiek van o.a. de aanleg van de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie van Europa in de Harnaschpolder, de ontwikkeling van deze polder van tuinbouwgebied tot industrie en woongebied samen met Delft en Den Haag, de verlenging van de snelweg A4 en de gemeentelijke herindeling in het Westland, bleek de burgemeesterfunctie van Schipluiden allerminst rustig!

Alle sprekers, waaronder de burgemeesters van de gemeenten Den Haag (de heer Deetman), Wateringen (de heer v.d. Bos) en Delft (de heer Van Oorschot) beschreven de bijzondere wijze waarop Marja, in een veelal mannen wereld, op een frisse en energieke wijze haar ideeën om Schipluiden op de kaart te zetten tijdens vergaderingen kon verkopen. Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland Jan Franssen was aanwezig om Marja een, uiteraard onverwachte, Koninklijke onderscheiding op te spelden. Marja was zichtbaar heel verrast met deze hoge onderscheiding.


Marja in haar afsluitende speech, terugkijkend op het burgemeester zijn van Schipluiden

De voorzitter van de WLTO (Westlandse Land- en Tuinbouw Organisatie), Jan v.d. Berg, was de enige "niet politiek getinte" spreker. Namens de agrarische sector beschreef hij het bijzondere gevoel dat Marja de boeren in Midden-Delfland gaf met haar betrokkenheid in "word en daad". Het tot stand gekomen Groenfonds, als compensatie en steun voor de agrarische sector, is daar een heel concreet voorbeeld van.

Kort voor de bijeenkomst besloot het kabinet akkoord te gaan met het voorstel van Provinciale Staten Maasland en Schipluiden samen te voegen één groene Midden-Delfland gemeente, zoals eerder was geadviseerd door de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ook was zojuist bekend geworden dat Jan Fransen de heer De Prieëlle (58) heeft gevraagd om als eerste burger Schipluiden en Maasland naar de gemeentelijke fusie te begeleiden. Eerder was hij burgemeester van Pijnacker, dat in 2002 fuseerde met Nootdorp; hij kent dus de omgeving en ook de fusie processen.

John de Prieëlle is benoemd voor één jaar en gaat in op 1 januari 2002, waarna een nieuwe burgemeester benoemd zal worden voor de nieuwe gemeente.

Marja van Bijsterveldt dankte in haar slotwoord alle sprekers en besloot met een speech vol betrokkenheid met Schipluiden en Midden-Delfland en met een gedicht van Nelson Mandela.

Na afloop van het officiële gedeelte konden de genodigden Marja en haar echtgenoot Antoine feliciteren en een beetje afscheid nemen. De familie zal in Schipluiden blijven wonen. Marja's nieuwe functie als voorzitter van het CDA verlegt haar werkgebied nu naar het dichtbij gelegen Den Haag. De receptie voor de inwoners begon even na half vijf en zou tot acht uur duren.


Tot slot, felicitaties van velen.

20 april 2024